VASILE MILITARU


 • Vasile Militaru Vorbe cu Tâlc

  (către cititorii mei)

  Aceste Vorbe cu Tâlc au izvorât dintr-o adâncă iubire de oameni. Scrise cu dorinţa de a folosi poporului - drept o cinstită călăuză pe căile tuturor virtuţilor...

  Vă mulţumesc, dragii mei cititori, pentru dovada ce mi-aţi făcut astfel, confirmând înşivă că sămânţa acestor învăţături morale n-a căzut pe piatră seacă, ci a prins rădăcini în ogorul sufletului vostru, din care va ieşi rod luminos...

  Deci nu din trufie, ci ca să vă arăt cât de mare este mulţumirea ce simt că v-am putut fi de un asemenea folos, mi-aş lua voia să vă spun că, de s-ar încheia şirul zilelor mele pe pământ mâine, aş socoti împlinită o bună parte din datoria mea de om...

  În grădina largă-a vieţii, omul seamănă cu-o floare:
  Vine toamna ... cade bruma ... Biruită, floarea moare,
  Dar rămâne amintirea celor buni, care-şi iau drumul,
  Cum din floarea-mbătătoare ne rămâne, scump, parfumul!

  Pururea, înţelepciunea are culmi ce urcă-n stele
  Şi, de veacuri, fericirea stă pe culmile acele.
  Aşadară, fericirea, în zadar o cată unii,
  Dacă nu pot să atingă culmile înţelepciunii!...
  Fotografia Biblioteca Costesti Valcea.
   
   
0 comentarii